LäraLeva

Varför ändrar löven färg på hösten?

Nyfiken på varför löven ändrar färg på hösten? Du är inte ensam!

trädens blad ändrar färg på hösten
Bild: azgek via iStockphoto.com

Bladens höstliga färgskiftningar fascinerar. Från att vädret blir kallare till att insekter påverkar i ett naturligt samspel, det finns flera möjliga svar på frågan om varför löven ändrar färg. Ännu finns dock inget enkelt, entydigt svar. Färgändringarna är fortfarande något av ett mysterium…

Att löven ändrar färg beror på olika saker

Naturhistoriska riksmuseet menar att bladens ändring av färg kan bero på trädens återanvändande av näringsämnen:

– Som exempel kan nämnas återanvändning av näringsresurser som kväve och fosfor. Denna process skiljer sig mellan olika arter och geografiska områden, skriver Naturhistoriska riksmuseet i en artikel på Nrm.se.

Museet i fråga lyfter även fram möjligheten att de vackra höstfärgerna uppstår i ett samarbete mellan insekter och växter.

Den gula färgen finns där hela tiden

varför ändrar löven färg på hösten
Bild: David-Shih via iStockphoto.com

Bladens gula och orange färger finns i dem året runt. Färgerna bildas av så kallade karotenoider, samma ämne som finns i morötter. På våren och sommaren skyls det gula och orange av det gröna klorofyllet. Under hösten minskar klorofyllet och därför blir det gula och orange mer framträdande.

Den röda färgen bildas på hösten

I bladen finns något som kallas vakuoler. Detta är som små hålrum i vilka en kemisk process där socker omvandlas till antocyaniner uppstår på hösten. Sockret bildas under de varma höstdagarna och blir till just antocyaniner när de kalla höstnätterna inträder. Antocyaninerna är det som ger upphov till att löven ändrar färg till rött.

Träden tappar sina löv på hösten

Ljus, kyla och vatten är några av de samverkande processer som bidrar till att träden tappar sina löv på hösten. De allt kortare dagarna, det vill säga det minskade ljuset under årstiden, gör att träden börjar förbereda sig inför lövfällningen. Men oftast är det först när kylan och vattenbristen känns av som bladen faller som löv till marken.

varför tappar träden sina löv på hösten
Bild: Smileus via iStockphoto.com

Det är mycket som händer i naturen på hösten och att många av händelserna fortfarande är gåtor bidrar alldeles säkert till vår hänförelse.

Källa: Nrm.se