LäraLeva

Varför tappar träden sina löv på hösten?

På hösten ändrar bladen på träden först färg och sedan faller bladen som löv till marken. Varför tappar träden sina löv?

varför tappar träden sina löv på hösten
Bild: azgek via iStockphoto.com

Lövfällningen är ett av de mest karakteristiska inslagen i höstårstiden. När träden tappat alla sina blad och står där nakna vet man att hösten lider mot sitt slut och att vintern är på väg att göra intåg.

Träden tappar löv för att klara minskat ljus och ökad kyla

Precis som i fallet med att löven ändrar färg på hösten finns det ingen enskild förklaring till varför träden fäller blad. Om man ska försöka sammanfatta lövfällningen i ett huvuddrag beror detta på årstidsskiftningen. På hösten minskar ljuset och ökar kylan. Träden måste tappa sina löv för att överleva.

höst lövfällning träd
Bild: Marco_de_Benedictis via iStockphoto.com

Den ökade kylan och därmed den minskade värmen signalerar att det kommer bli svårare att tillgodogöra sig vatten från marken. Eftersom bladen hela tiden avger vatten måste träden göra sig av med dem för att klara de kargare tiderna. Annars riskerar de nämligen att dö av uttorkning.

Samtidigt är träden beroende av ljuset för att kunna tillverka livsnödvändig energi. När dagarna blir allt kortare utsöndrar träden ett hormon som gör att det gröna klorofyllet dras tillbaka i trädet och lagras inför kommande vår. Bladens andra färger träder fram och dessutom snörper bladen av sig själva från träden. Och så börjar de falla som löv till marken.

Färgskiftningen och lövfällningen är fortfarande mysterier

Varför löven ändrar färg och träden tappar dem är fortfarande inte självklart. Det kan mycket väl vara flera olika naturliga processer som samverkar, och där även samspel mellan växter och insekter kan spela roll. På Naturhistoriska riksmuseets webbplats lyfts även möjligheten att färgskiftningen och lövfällningen kan ha med återanvändning av näringsresurser att göra.

olika färger på höstlöv
Bild: sagarmanis via iStockphoto.com

Oavsett de bakomliggande skälen till att träden genomgår denna förändring på hösten är det en process som hänför med sin skönhet. Naturen är fantastisk!

Källor:
Nrm.se
Lu.se