LäraResa

10 fantastiska fakta om Colosseum i Rom

Visste du om dessa 10 fantastiska fakta om Colosseum i Rom?

10 fantastiska fakta om colosseum i rom
Bild: Nicola Forenza via iStockphoto.com

Colosseum är en av de kändaste byggnaderna från antikens Rom i Italien. Detta var en amfiteater där de romerska kejsarna bjöd folket på bröd och skådespel, vilket kunde innebära blodig underhållning i form av gladiatorspel. Som med så många andra historiska platser är det som att Colosseum pulserar av forna dagars liv. Läs mer om en av de kanske mest spännande byggnaderna i historien!

1. Colosseum byggdes på 70-talet e.Kr.

Någon gång mellan 71 och 72 e.Kr. initierade kejsar Vespasianus byggnationen av Colosseum. Den romerska amfiteatern stod färdig 80 e.Kr. Det var Vespasianus son och efterträdare kejsar Titus som invigde byggnaden. Invigningen var startskottet på en 100 dagar lång festival och firande.

Eftersom Vespasianus och Titus tillhörde den Flaviska dynastin kallas Colosseum även för den Flaviska amfiteatern. Hur hade kejsarna råd att bygga något så kolossalt? De hade sannolikt med sig byte hem från judiska kriget och plundringen av Jerusalems tempel, som de med andra ord deltog i.

2. Byggnaden är en romersk amfiteater

Colosseum är en romersk amfiteater. En amfiteater är en cirkel- eller ellipsformad teater som alltså är omgärdad av läktare. Prefixet amfi kommer från grekiskan och betyder just runt om.  De första grekiska teatrarna, som teatern i Epidauros, hade inte läktare runt om utan var snarare formade som halvcirklar.

3. Colosseum hade arena och läktare

hur ser colosseums underjordiska gångar ut?
Bild: VittoriaChe via iStockphoto.com

Ordet arena kommer från latinet och betyder sand. Detta ord säger en hel del om vad golvet på Colosseum bestod av: sand. Bestod och bestod, egentligen var golvet gjort av trä som täcktes av sand. Golvet visade prov på riktigt smart ingenjörskonst, för det kunde flyttas runt och byggas om till en bassäng inför gladiatorspel som iscensatte sjöslag. Eftersom Colosseum är snudd på elliptisk, eller oval, och dessutom sluttande kunde åskådarna enkelt överblicka spelen. Med åren fick teatern alltmer avancerade funktioner.

4. Neros palats ska ha legat på platsen

Kejsar Nero var ingen populär regent. Efter att ett stort, trångbott landområde brunnit ner tog han över det och byggde sitt palats, sitt gyllene hus, och anlade en sjö där. Inför bygget av Colosseum revs palatset och dränerades sjön. På så sätt fick folket tillbaka marken.

5. Colosseum var en gigantisk konstruktion

Colosseums omfång är cirka 189 meter lång, 156 meter bred och 48,5 meter hög. Amfiteatern hade sittplatser för över 50 000 besökare. Gigantiskt och mäktigt! Byggnaden var unik för sin tid, för aldrig tidigare hade en helt frilagd amfiteater byggts. Än mindre av dessa mått! Det var vanligt att teatrarna på den tiden utnyttjade det naturliga stödet från berg och sluttningar. Vilka material användes vid bygget? Sten, betong och järn, bland annat.

6. Bröd och skådespel höll folket lugnt

Att bjuda på bröd och skådespel sägs ha varit en del av den kejserliga strategin för att hålla folket lugnt. Genom att erbjuda underhållning lockade man romarna att ge sig hän åt nöjen snarare än åt att göra uppror. Colosseum var en viktig del av det romerska fenomenet bröd och skådespel.

7. På Colosseum stred man på liv och död

En stunds underhållning på teatern kan ju låta oskyldigt. På Colosseum stred man dock på liv och död. Människor och djur från det romerska imperiets alla hörn tvingades till gladiatorskamp på arenan. Ibland stred gladiatorerna en mot en, ibland stred de i grupp mot grupp.

närbild foto på colosseum i rom
Bild: scaliger via iStockphoto.com

Den som överlevde striderna fick en idolstatus – och fortsätta tills döden eller tills frigivning. Ond bråd död var antagligen en troligare utgång än att faktiskt få leva som en fri romare. Vilka var det då som tvingades strida i gladiatorspelen? Krigsfångar, kriminella och slavar riskerade att bli gladiatorer.

8. Colosseum har haft olika roller i historien

Under flera hundra år var Colosseum ett blodigt folknöje i romarriket, och då inte minst i staden Rom. Efter romarrikets fall ändrades folkets underhållningssmak successivt. Klassiskt bröd och skådespel gick helt enkelt inte hem längre. Kan det ha berott på kristnandet och med det de kristna värderingarna som blev alltmer cementerade?

colosseum amfiteater antikens rom
Bild: scaliger via iStockphoto.com

Byggnaden råkade dessutom ut för missöden såsom naturkatastrofer och vandalism. Den förstördes också av det faktum att man använde byggmaterialet till att resa andra byggnader i det nyare Rom. Med tiden fick påvarna i Vatikanstaten upp ögonen för Colosseum och ville bevara platsen som en kristen sådan. Detta till trots var amfiteatern till två tredjedelar förstörd när man på 1990-talet påbörjade restaureringen av den.

9. I dag är amfiteatern ett populärt besöksmål

Numera lockar Colosseum flera miljoner besökare varje år. På amfiteatern finns ett museum och du kan likaså blicka ut över arenan från de höga läktarna. Platsen är ganska turistig, samtidigt är den ett sådant ställe där du verkligen kan känna historiens vingslag. På grund av lång köer kan det vara värt att förboka biljetter inför ditt besök.

10. Colosseum är ett av världens sju nya underverk

2007 presenterades en lista över världens sju nya underverk. Colosseum kom med på listan. Med tanke på dess fascinerande historia och praktfulla arkitektur är det lätt att förstå varför denna antika amfiteater betraktas som ett underverk, om än ett underverk med en mörk historia.

colosseum i rom på natten
Bild: fazon1 via iStockphoto.com

Hoppas du får chans att uppleva Colosseum i Rom någon gång! Om inte finns massor av fakta om och bilder på byggnaden som du kan ta del av hemma. För att få en känsla för teatern kan du titta på storfilmen Gladiator från 2000. Bara ett tips!

Källor:
Britannica.com
History.com