LäraLeva

Blad och löv – vilken är skillnaden mellan dem?

Ibland används blad och löv som synonymer och ibland är det viktigt att skilja på orden. Vilken är skillnaden mellan blad och löv?

blad eller löv i svenska språket
Bild: sborisov via iStockphoto.com

Den vanligaste skillnaden som görs på blad och löv brukar vara att man säger att blad växer på träden och att löv är de blad som fallit till marken. Om man slår upp orden i exempelvis Svenska Akademiens ordböcker har blad och löv dock en näst intill synonym karaktär. I vissa fall är de direkt utbytbara mot varandra. I andra fall går det inte lika bra att använda dem om samma saker. För att exemplifiera krattar man löv – inte blad.

Blad eller löv – när kan man använda vilket av orden?

På Språket i P1 resoneras det om de språkliga likheterna och skillnaderna mellan blad och löv. Bland annat menas att detta är ett sådant fall där det inte finns ett enkelt svar. Det smidigaste sättet att komma fram till om blad eller löv är det mest rätta ordet i sammanhanget är att kolla upp hur det används i praktiken, menar man i Språket. Ja, det kan till och med vara så att man får leta sig fram bland ordkombinationerna.

Vad gäller blad och löv i naturen kan du dock utgå från att blad växer på träden och att löv ligger på marken. Bladen skiftar färg snarare än löven skiftar färg, liksom träden tappar sina blad snarare än träden tappar sina löv. Har du något bra knep för att skilja på blad och löv i språket?

Källor:
Svenska.se
Sverigesradio.se