LäraLeva

Varifrån kommer ordstävet Surt, sa räven om rönnbären?

Surt, sa räven om rönnbären är ett känt ordstäv i det svenska språket – men visste du att uttrycket egentligen har ett antikt grekiskt ursprung?

fakta ordstäv surt, sa räven om rönnbären historia
Bild: milkakotka via iStockphoto.com

Aisopos sägs vara en antik grekisk författare som levde mellan 620 och 564 f.Kr. Huruvida han var en faktisk person är svårt att säga, för det finns inga samtida källor som kan bekräfta hans existens och de senare berättelser som finns om honom är mer av slaget skrönor.

Författaren i fråga har tillskrivits en rad fabler, det vill säga djurberättelser som egentligen handlar om oss människor och som innehåller sensmoraler. I fabeln Räven och vindruvorna finns ursprunget till det ordstäv som i Sverige lyder Surt, sa räven om rönnbären.

Surt, sa räven om rönnbären – ett konstigt ordstäv?

I Svd-bloggen Harrisons historia skriver historieprofessorn Dick Harrison om varför man säger Surt, sa räven om rönnbären och varifrån ordstävet kommer. Han lyfter det faktum att ordstävet faktiskt är lite konstigt eftersom det ju är sant att rönnbären är sura och att det därmed faller platt.

varifrån kommer surt sa räven om rönnbären?
Bild: milkakotka via iStockphoto.com

Precis som i den ursprungliga fabeln där räven säger surt om vindruvorna ville man antagligen någon gång i historien ha en rolig och passande allitteration för det svenska språket. Räv och rönnbär ansågs troligen låta bra ihop med sina respektive r som begynnelsebokstäver, och visst finns både rävar och rönnträd i Sveriges natur!

Något man säger för att maskera besvikelse?

I Aisopos fabel vill räven komma åt de stora saftiga vindruvorna som hänger högt, högt upp i vinrankan, men lyckas inte. För att maskera sitt misslyckande och besvikelse säger han ungefär att det är lika bra eftersom vindruvorna ändå är omogna och sura.

Man kan ju tänka sig att det svenska ordstävet Surt, sa räven om rönnbären har samma innebörd. Samtidigt blir den inte riktigt samma då räven borde veta att rönnbären är kärva i smaken. Varför vill han smaka på dem från första början, undrar Harrison?

Harrison landar i slutsatsen att det som egentligen borde heta Surt, sa räven om vindruvorna av misstag har fått en försvenskad översättning som levt kvar genom åren. Det svenska ordstävet är så etablerat att det lever ett eget liv. Det räcker att någon säger Surt, sa räven… och så förstår man precis.

Källa:
Svd.se